https://www.dlazby-kratky.cz

Specializujeme se na pokládku různých druhů dlažby

Jsme firma, která se dlouhodobě specializuje na pokládku venkovní dlažby, které vám  pomůžeme navrhnout, realizovat a dodat materiál.

Provádíme kompletní realizace jako jsou stavby teras, příjezdových cest, parkovacích ploch, chodníků, oplocení pozemků, hrubé terénní úpravy ploch, základové desky domů včetně výkopových prací.

exteirer2
exteirer3

Kompletní realizace

NÁVRH – REALIZACE – DODÁNÍ MATERIÁLU

Naše firma se na pokládku dlažby zaměřuje již od r. 1990. Pokládání dlažby provádíme v okr. Olomouc.

Pojízdné plochy

Pojízdné plochy
Zhotovení podkladních vrstev
Pokládka obrub
Pokládka zámkových dlažeb
Pokládka zatravňovacích tvárnic
Pokládka živičních směsí

Pochůzí plochy

Pochůzí plochy
Zhotovení podkladních vrstev
Pokládka obrub
Pokládka plošných dlažeb
Malo i velkoformátové dlažby
Hrubé terénní úpravy

Ostatní doplňkové práce

Ostatní doplňkové práce
Osazení odvodňovacích prvků
Pokládka potrubí PVC k odvodu dešť. vod
Hrubé terénní úpravy ploch
Zhotovení základových desek domů
Zhotovení oplocení pozemků
• PŘÍJEZDOVÉ CESTY
• PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ PLOCHY
• KOMUNIKACE
• PŘÍSTUPOVÉ CESTY
• TERASY
• CHODNÍKY
• OPLOCENÍ Z PLETIVA PVC
• OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH TVAROVEK
• OPLOCENÍ Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ